Profil


Dedikert, Fokusert & Strukturert

Clas Johnny Eriksen

Entrepreneur, Speaker & Creative Consultant

KUNNSKAP

Clas Johnny Eriksen har en bred kunnskapsbase innen administrativ ledelse, forskning & utdanning, kreativ prosjekt styring, konseptutvikling & design, og finansanalyse.

Kunnskap er opparbeidet dels i den Nordiske sfære, dels i europeisk sfære, og dels i asiatisk sfære.

Arbeidsmetodikk er ervervet fra offentlig administrasjon, SMB, og internasjonale forhandlinger.

ERFARINGER

 • Endringsledelse
 • Konsolideringsprosesser
 • Foretakssalg/Due Diligence
 • Konseptutvikling
 • Brand Building
 • Motivasjon og kunnskapsformidling
 • Prosjektledelse
 • Salgsledelse
 • Systemutvikling
 • Distribusjonstyring
 • Markedsstyring
 • Verdikjedeadministrasjon
 • Web prosjektering
 • Social Media Marketing
 • Far East Sourcing
 • Interninformasjonadministrasjon
 • Social Entrepreneurship
 • Social Work


"Det er ikke nok med kunnskap. Den må brukes. Det er ikke nok å være tilgjengelig. Det må handles."

Leonardo da Vinci