+Management//


Uten en trygg base for filosofi, mål og kontroll vil enhver organisasjon kunne lide under manglende fokus. Gjennom en planmessig, oversiktlig og reviderbar ledelsesstruktur vil organisasjonen kunne handle selvstendig og selvsikkert.

Sprout Management & Consulting har som formål å hjelpe dere gjennom nye kvantesprang, avdekke potensiale, drive dere gjennom prosesser, skape nye ideer, sette rammene for en ny kurs og etablere arbeidsverktøy som gjør prosessene lett å følge opp, revidere og videreutvikle.

Vi vet at familieeide bedrifter drives med større lønnsomhet enn andre på grunn av en familie-basert styresammensetning og en daglig ledelse som er tett på bedriften*. Disse verdiene ligger i vår ryggrad; uten et genuint engasjement, lidenskap for bedriften, og et kontinuerlig ønske om videre utvikling vil ikke verdiskapning og lønnsomheten bli tilfredsstillende.

Vår kompetanse kan tilføres som ekstern konsultasjon, eller som en del av foretakets styre.

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan gjøre for dere.


Management handler om å avdekke potensialer. Gi boost. Skape struktur. Etablere gode rutiner.