Tjenester


handle. Bygge noe å være stolt av.

Du behøver ikke bygge et nytt nasjonalmonument for å være stolt. Det å gjennomføre, og å bygge, er så mye mer. Det er alt som driver deg gjennom en ny prosess, tilfører ny kunnskap, åpner nye muligehter, og etablerer nye milepæler for fremtiden. Det er det business til syvende og sist handler om; prosessen frem til å bli best, og deretter bli enda bedre.


Management

Uten en trygg base for filosofi, mål og kontroll vil enhver organisasjon kunne lide under manglende fokus. Gjennom en planmessig, oversiktlig og reviderbar ledelsesstruktur vil organisasjonen kunne handle selvstendig og selvsikkert.

Les mer om våre Management tjenester her

PROJECT CONSULTANT

Med en bred kunnskap- og erfaringsbase benyttes viten til å etablere fundament, utarbeide handlingsplaner, formidle kunnskap og motivasjon, implementere, løse problemer, kontrollere og revidere.

Les mer om våre Project Consultant tjenester her

INVESTMENTs

Veksten i den digitale økonomien har vært formidabel de siste årene. Allikevel befinner markedet seg kun i startgropen. I jungelen av prosjekter og start-ups finnes det gullkorn med oppsider som vi knapt har sett maken til.

Les hvordan vi kan bistå i dette markedet.


Sales Management

Kjernen i enhver virksomhet, om den er offentlig eller privat, om den arbeider med tjenester eller varer, handler om salg. Salgsledelse handler like mye om å formidle informasjon internt, som ut i det offentlige.

Les mer om våre Sales Management tjenester her

Coaching

Individene som utgjør organisasjonen er som kroppens cellestruktur; du må arbeide med mer enn en dimensjon for at alt skal fungere optimalt. Coaching handler i første omgang om å etablere et godt fundament, deretter gode rutiner og resultater.

Les mer om våre Coaching tjenester her


Branding

Branding er alfa & omega om du skal skape tillit. Uansett hvor, hvordan og hva, så må du ta din identitet seriøst. Om ikke du gjør det, vil heller ingen andre. Branding er mer enn å skille seg ut. Det er å skape en forhåndsbestemt opplevelse, bygget på faktabasert kunnskap.

Les mer om våre Marketing tjenester her

Sourcing

Verden er flat. Produkter og tjenester har en kort livssyklus. Det setter krav til omstilling. Gjennom erfaring og nettverk kan produksjonsprosjekter revideres, flyttes eller startes for å skape en lønnsom verdikjede.

Les mer om våre Sourcing tjenester her

Vi tenker forskjellig, kommuniserer forskjellig, handler forskjellig, reagerer forskjellig.

En individuell virkeligheten har behov for individuelle løsninger. Sprout Management & Consulting er en partner som gjennom innsikt, erfaringer og strategi utarbeider differensierte løsninger som er forankret i eksisterende struktur, og som klargjøres for gjennomføring og revidering.