+Sourcing//


Verden er flat. Produkter og tjenester har en kort livssyklus. Det setter krav til omstilling. Gjennom erfaring og nettverk kan produksjonsprosjekter revideres, flyttes eller startes for å skape en lønnsom verdikjede.

Sourcing er en ressurskrevende prosess som det kan være vanskelig å finne kapasitet til i hverdagen. Sprout Management & Consulting har bred erfaring med sourcing og kvalitetsikring fra ulike deler av verden, og utvikle nøkkelklare konsept- og produksjonsbeskrivelse.

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan gjøre for dere.


Sourcing handler om å skape et troverdig og lønnsomt konsept som kan kontrolleres, leveres og videreutvikles.