+Sales Management//


Kjernen i enhver virksomhet, om den er offentlig eller privat, om den arbeider med tjenester eller varer, om budskapet formidles verbalt eller skriftlig, handler om salg. Salgsledelse handler like mye om hvordan informasjon blir formidlet internt, som i det offentlige rom. På samme måte som en lærer skaper et godt læringsmiljø for sine elever må en støvsugerselger for sine prospekter.

Salgsledelse handler like mye om teknikk som resultat. Quick fix eksisterer ikke i denne bransjen. Sprout Management & Consulting vil legge til rette for læring, trening, måling, evaluering og motivering. For å lykkes er det viktig for både salgsleder og resultatansvarlig å legge vekt på alle fasene.

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan gjøre for dere.


Sales Management handler om å se potensiale i enkeltindividet og skape en gjensidig forpliktelse for resultatmålet.