+Project mangement//


Med en bred kunnskap- og erfaringsbase benyttes viten til å etablere fundament, utarbeide handlingsplaner, formidle kunnskap og motivasjon, implementere, løse problemer, kontrollere og revidere.

En arbeidsprosess gir lite gjennomslagskraft om det ikke settes gode rammer for drift og oppfølging. God prosjektledelse må derfor være fundamentet for enhver handlingsplan. Sprout Management & Consulting vil bistår i alle de fasene som er nødvendig. Men vårt mål er hjelpe dere i gang så prosjektet struktureres på en slik måte at det står på egne bein. Vi har et bredt kompetansefelt som vil bidra med både relevant prosjektkunnskap og prosessbasert prosjektstyring.

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan gjøre for dere.


Project Management handler om å samle tråder. Skape struktur. Etablere handlingsmøstre.